Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline28. mai kl. 18:26

Besøkstans ved omsorgssenteret opphørt

Besøksstans er opphevet, men besøksrestriksjoner gjelder fortsatt. 

Les mer clear
error_outline19. mai kl. 10:13

Tilskudd til bygging av ny bolig

Iveland kommunestyre har vedtatt et reglement for tilskudd til bygging av ny bolig i Iveland kommune.

Les mer clear

Renovasjon

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Søppeltømming

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Innsamling av husholdsningsavfall skjer i regi av Setesdal Miljø og Gjenvinning. Tlf: 379-30040. Utfyllende informasjon kan fås ved drift og utviklingsavdelingen. 

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Betalingssatser

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Tømmekalender 2020
aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Lover

Forurensningsloven

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Drift og utvikling
Postadresse:Frikstadveien 20
Besøksadresse:4724 IVELAND

Kontaktpersoner

Navn:Jonny Lilletveit
Tittel:Driftsleder
Mobil:950-19686
Epost:jonny.lilletveit@iveland.kommine.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-12-30 12:27
Gyldig til2021-01-15