Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Aust- Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse jfr plan- og bygningsloven § 12-12 og forvaltningsloven § 28. Klagen må være skriftlig, og sendes kommunen innen 3- tre uker fra dags dato.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremmes overfor kommunen innen 3- tre år fra dags dato.