Vil vurdere solceller

I perioden 2013 - 2019 investerte kommunen i nye bygg og en økt satsing på varmepumper med bergvarme var hovedgrunnen til denne reduksjonen. Dette er i tråd med FN`s bærekraftsmål og regionale og nasjonale målsettinger. I 2013 ble det registrert et forbruk på 2,09 mill kw i de kommunale byggene. Dette ble redusert til 1,23 mill kw for 2019, en reduksjon på ca 41%. Størst reduksjon har vi hatt ved Iveland skole med 63%. Dette skyldes innføring av varmepumpe med bergvarme i 2013 samt nytt skolebygg i 2017.
Forbruket i 2021 ble videre redusert til 1,16 mill kw, men dette skyldes i hovedsak ombygging av Skaiå barnehage og et minimalt forbruk av strøm over en lengre periode.

Satser videre på strømbesparende tiltak:
Videre planer er å se på mulighetene for å montere solceller på kommunale bygg. Vi vil kontakte et konsulentfirma som vil vurdere hvor mange kw vi kan produsere på et solcelle anlegg på hvert bygg, samt vurdere hvor mye av det totale energibehovet et solcelleanlegg vil dekke. Slik strømprisene er nå kan det se ut som nedbetalingen som tidligere ble regnet til ca. 15 år, nå er gått ned til 7-8 år.

Kommunal Rapport har nylig publisert en artikkel der strømforbruket per kvaderatmeter eid areal i alle norske kommuner er gjennomgått (Kostra tall). For Iveland kommune sin del viser tallene et forbruk på 96 kw per kvaderatmeter per år. Vi er med dette tallet blant de 30 beste kommunene i landet. I Agder ligger Birkenes og Farsund er hestehode foran.

Vi har satset målrettet på de beste løsningene i tråd med de klimamål som er vedtatt både lokalt, regionalt og nasjonalt. Skaiå barnehage er ombygd, og varmepumpe og bergvarme ble også benyttet her. Vi vurderer kontinuerlig strømbesparende tiltak i kommunen, uttaler en fornøyd driftsleder Jonny Lilletveit ved Drift & utvikling. 


Varmepumpe-bergvarme-pumper-skolen
Bildet viser driftsleder Jonny Lilletveit ved de seks borehullene ved Iveland skole. Disse henter vann ca 180 meter under bakken som varmer opp bygget. Lignende anlegg har vi ved Iveland omsorgssenter, Ivelandshallen og Vatnestrøm oppvekstsenter. 
Klikk på bildet for større versjon

Kontaktinformasjon