Sparer 800.000 kroner per år

Nye bygg og en økt satsing på varmepumper med bergvarme er hovedgrunnen til denne reduksjonen, som er i tråd med FN`s bærekraftsmål og regionale og nasjonale målsettinger. 

I 2013 ble det registrert et forbruk på 2,09 mill kw i de kommunale byggene. Dette ble redusert til 1,23 mill kw for 2019, en reduksjon på ca 41%. Størst reduksjon har vi hatt ved Iveland skole med 63%. Dette skyldes innføring av varmepumpe med bergvarme i 2013 samt nytt skolebygg i 2017.   

En tommelfingerregel er at en kw koster ca en krone. Med dette som utgangspunkt har kommunen i dag redusert sine strøm kostnader med omlag kr. 800.000,- per år.
 

Vi har satset målrettet på de beste løsningene i tråd med de klimamål som er vedtatt både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi bygger om barnehagen på Skaiå det neste året, og varmepumpe med bergvarme vil også bli benyttet her. En ytterligere reduksjon av strømforbruket vil nok finne sted fra 2021, uttaler en fornøyd driftsleder Jonny Lilletveit ved Drift & utvikling. 

Utviklingen for de enkelte byggene viser følgende: 

Iveland omsorgssenter:
Forbruk 2013: 0,58 mill kw, forbruk 2019: 0,37 mill km. Reduksjonen (36%) skyldes i hovedsak innføring av varmepumpe med bergvarme i 2013 samt ombygging/utbygging i 2016.

Iveland kommunehus:
Forbruk 2013: 0,23 mill kw, forbruk 2019: 0,17 mill kw. Reduksjonen (26%) skyldes i hovedsak nytt ventilasjonsanlegg fra 2017.

Iveland skole:
Forbruk 2013: 0,44 mill kw, forbruk 2019: 0,16 mill kw. Reduksjonen (63%) skyldes i hovedsak innføring av varmepumpe med bergvarme i 2014 og nytt skolebygg i 2017.

Ivelandshallen:
Forbruk 2013: 0,35 mill kw, forbruk 2019: 0,19 mill km. Reduksjonen (46%) skyldes i hovedsak innføring av varmepumpe med bergvarme i 2013.

Skaiå barnehage:
Forbruk 2013: 0,35 mill kw, forbruk 2019: 0,22 mill kw. Reduksjonen (37%) skyldes i hovedsak en oppgradering av ventilasjonsanlegget i 2013. Det blir ombygging i 2020/2021 og innføring av varmepumpe med bergvarme.

Vatnestrøm oppvekstsenter:
Forbruk 2013: 0,13 mill kw, forbruk 2019: 0,12 mill kw. Reduksjonen (7%) er først kommet det siste året og skyldes bedre plan for strømforbruk ved færre barn i bygget. Varmepumpe med bergvarme ble satt i funksjon i 2013.

Varmepumpe-bergvarme-pumper-skolen
Bildet viser driftsleder Jonny Lilletveit ved de seks borehullene ved Iveland skole. Disse henter vann ca 180 meter under bakken som varmer opp bygget. Lignende anlegg har vi ved Iveland omsorgssenter, Ivelandshallen og Vatnestrøm oppvekstsenter. 
Klikk på bildet for større versjon

Kontaktinformasjon