Dette er en nedgang på fem personer fra måneden før og en nedgang på to personer sett i forhold til tallene fra november 2015.
Ledigheten i Iveland er på kun 1,7%. I Aust-Agder fylke er ledigheten på 3,5% mens den for landet som helhet ligger på 2,8%.

Les gjerne pressemelingen på nav.no (Aust-Agder) sine nettsider.