Søkerliste

Søkerlisten består av 25 kvinner og 14 menn. Ingen søkere er unntatt offentlighet.
Søkerlisten (pdf)

Kontaktinformasjon

  • Leder ved NAV Iveland, Gyro Heia, 917-17521