Samarbeidsutvalget (SU)

 • Informasjon om samarbeidsutvalget (pdf)
 • Vedtekter for samarbeidsutvalgene i Iveland kommune
 • Protokoll fra møtet 06.12.21
 • Protokoll fra møtet 08.11.21
 • Protokoll fra møtet 16.02.21
 • Protokoll fra møtet 09.11.20
 • Protokoll fra møtet 11.11.19
 • Protokoll fra møtet 04.06.19
 • Samarbeidutvalgets medlemmer 20/21:
  • 2 representanter fra elevrådet; Sebastian C. Svendsen og William Mitander
  • Heidi Margrethe Øina (ansatte)
  • Gro Anette Katerås (ansatte)
  • Siv Tveite (Gunlaug Gaudestad) (andre ansatte)
  • Kaja Honnemyr (Lize van den Burg) (politisk representant)
  • Eirin Thomassen (fau)
  • Christian Olsen (fau)
  • Ole Kr. Hægeland (for kommunen) 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Vedtekter for FAU 

Elevrådet

Hver klasse velger sin representant med vara. Elevrådet samles vanligvis en gang per måned.

Kontaktperson er sosiallærer Inger Lise Hillestad Aasen tlf. 901-61408
 

Skolemiljøutvalg