Samarbeidsutvalget (SU)

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

 • Informasjon om foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
 • Referat fra FAU-møte 08.11.17
 • Referat fra FAU-møte 22.11.17
 • Oppfordring fra FAU til foresatte ang. opphold på Åkle etter skoletiden
 • Referat fra FAU-møte 01.11.18
 • Oversikt over foreldrekontakter 18/19
  • 1. klasse         Charlotte Holbæk, Marit Håverstad, Anita Skarstein
  • 2. klasse          Inger Lise Hillestad          Bente Urdal
  • 3. klasse          Runhild Skarpengland     Veronica Birkeland
  • 4. klasse          Mariann Engestøl             Kristin Åsen
  • 5. klasse          Møyfrid Oustorp               Heidi Yvonne Olsen
  • 6. klasse          Hans Ivar Eieland            Odd Ivar Aasen
  • 7. klasse          Christian Olsen                Kristin Vasvik
  • 8. klasse          Linda Briet                       Håkon Svendsen
  • 9. klasse          Jürgen de Gent                Linn Dahle
  • 10. klasse        Anne Dovland, Anne Thortveit, Anita Løvdal, Aina Haaverstad

Elevrådet

Hver klasse velger sin representant med vara. Elevrådet samles vanligvis en gang per måned.

Kontaktperson er sosiallærer Inger Lise Hillestad Aasen tlf. 901-61408
 

Skolemiljøutvalg