Følgende saker var til behandling:

  • Regulering av investeringer i årsbudsjett 2015
  • Bosetting av flyktninger i 2016 og 2017
  • Økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016
  • Status Luftforsvarets skolesenter på Kjevik
  • Referatsaker