Program for 17. mai

I nært samarbeid med hhv Vatnestrøm grendelag og Skaiå velforening legger vi opp til egne bilkortesjer fra hver bygd. Vi samles på Birketveit med felles avreise kl. 12.05. Oppslutningen i fjor var veldig bra, og vi håper flest mulig blir med i år også. Alle kjøretøy må være i forskriftsmessig forsvarlig stand, og ikke ha flere passasjerer enn kjøretøyet er registert for. Sjåføren er ansvarlig for at gjeldende lover og forskrifter i trafikken følges.

Småtrinnet ved Ivelandskolene og barnehagene vil markere 17. mai denne uka. Vi legger ut bilde og video fra disse hendelsene på 17. mai kl. 09.00. Gudstjenesten går etter planen kl. 11.00, etterfulgt av kransnedleggelse kl. 11.45. Før vi starter på bilkortesjen, vil Iveland hornorkester spille opp og vi synger nasjonalsangen (vers 1, 7 og 8) av full hals kl. 12.00. Tradisjonen tro legger vi en markering til Iveland omsorgssenter, før bilkortesjen fortsetter via Gaudestad og ut til riksvei 403.
Vi følger nasjonale smittevernregler.
Senere på dagen har du mulighet til å bli med på båtkortesje på Ogge og "17. mai kviss" i regi av Iveland ungdomslag.

Hele programmet (pdf) finner du i tilknytning til denne saken.
17. mai 2021 - program

Ja, vi elsker - allsang kl. 12.00

Før vi starter bilkortesjen (kl. 12.00), synger vi sammen med hele Norge nasjonalsangen vers 1.,7. og 8. Iveland hornorkester spiller opp.

Vers 1:
Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som senker
drømme på vår jord.

Vers 7:
Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ud.
Alt hvad fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett

Vers 8:
Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.

Kontaktinformasjon