Søknader, prioriteringer og vedtekter

Iveland kommune har to opptak per år med søknadsfrist 1. april og 1. oktober.

Følgende reglement kan være av interesse:

Økonomi

Det sendes ut en faktura per måned, 11 ganger i året. Betalingsfristen er vanligvis den xx i hver måned.

Noen husholdninger vil ha rett på redusert foreldrebetaling / Gratis kjernetid

 

Foreldresamarbeid

Barnas beste er det sammenfallende interesse barnehagen og foreldre har.

God relasjon mellom foreldre og barnehagepersonale skaper trygghet hos barna.

Uformelt samarbeid er:

  • ​den daglige kontakten ved bringing og henting 
  • sommerfest, nissefest, barnehagedag
  • dugnad
  • informasjon på oppslagstavler, skjerm i ganga og  månedsplan 

​Det formelle samarbeidet vil skje via:

  • foreldremøter
  • foreldresamtaler
  • foreldreråd
  • samarbeidsutvalget (SU)

Matpenger

Matpenger for en full barnehageplass koster 400 per måned.

 

Kontaktinformasjon