Barnehageplass

Her kan du søke om barnehageplass, søke permisjon og si opp din barnehageplass.
https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=3438&externalId=0935

Søknadsprosess og prioriteringer

Iveland kommune har to opptak per år med søknadsfrist 1. april og 1. oktober.

Følgende reglement kan være av interesse:

Økonomi

Det sendes ut en faktura per måned, 11 ganger i året. Betalingsfristen er vanligvis den xx i hver måned.

Noen husholdninger vil ha rett på redusert foreldrebetaling / Gratis kjernetid. Benytt evt eget skjema for dette.

Maksprisfor barnehageplassen per måned er 2730kr.

Foreldresamarbeid

Barnas beste er det sammenfallende interesse barnehagen og foreldre har.

God relasjon mellom foreldre og barnehagepersonale skaper trygghet hos barna.

Uformelt samarbeid er:

  • ​den daglige kontakten ved bringing og henting 
  • sommerfest, nissefest, barnehagedag
  • dugnad
  • informasjon på oppslagstavler, skjerm i ganga og  månedsplan 

​Det formelle samarbeidet vil skje via:

  • foreldremøter
  • foreldresamtaler
  • foreldreråd
  • samarbeidsutvalget (SU)

Matpenger

Matpenger for en full barnehageplass koster 400 per måned.

 

Kontaktinformasjon