Møteprotokoller fra politiske møter

Kommunestyret var samlet torsdag 18. mars og behandlet følgende saker:

  • Interpellasjon fra representanten Jan Andre Myhren (H), om Iveland Høyre ønsker å belyse saksbehandling fra rådmann utover kommunestyrets vedtak 10.12.2020
  • Skolestruktur - utvide utredning

Møteprotokoll
Hør debatten (mp3)

Tjenesteutvalget var samlet onsdag 17. mars og behandlet følgende saker:

  • Bjørnehatten boligfelt - fastsettelse av tomtepriser
  • Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr 3, bnr 3. Søker Thor Kenneth Thorsen
  • Høring - Forslag til portefølje - byvekstavtalen
  • Likestilt Arbeidsliv

Møteprotokoll 

Kontaktinformasjon