Saker til behandling

Møte i formannskapet:
Et utvidet formannskap (alle partier i kommunestyret) får en gjennomgang og utdyping av rådmannens budsjettforslag tirsdag 9. november kl. 08.30. Møte blir på kommunehuset, og er åpent for alle interesserte.

Møte i råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse:
Rådet samles torsdag 11. november kl. 18.00, og har følgende saker til behandling:

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Godkjenning av referat fra møtet 10. oktober
  • Rådmannens budsjettforslag 2022 
  • Kr. 25 000 fra kommunestyret 
  • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf)

Ungdomsrådet:
Ungdomsrådet samles mandag 15. november kl. 18.00, og har følgende saker til behandling:

  • Godkjenning av innkalling og referat fra møte 18. oktober
  • Budsjett 2022 – Økonomiplan 2022‐2025 
  • Ungdomskonferansen 2021   
  • Eventuelt  

Saksdokumenter (pdf)

 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon