Saker til behandling

Tjenesteutvalget samles onsdag 6. oktober kl. 18.00, og har følgende saker til behandling:

 • Søknad om dispensasjon fra arealformålet LNF for tilbygg til Skrøme vannverk, gnr. 33, bnr. 2.
 • Søknad om konsesjon for erverv av gnr 49, bnr 6. Søker Jan Tore Frigstad
 • Søknad om deling av grunneiendom, gnr 4, bnr 1.
 • Hovedplan vei og veinormal
 • Årsplan for barnehagene 2021-2022
 • Plan for et trygt og godt psykososialt miljø i barnehagene i Iveland Kommune
 • Virksomhetsplan for helsestasjon- og skolehelsetjenesten
 • Kvalifisert for framtida - høringsutkast
 • Kjøle- synings- og seremonirom
 • Kulturprisen
 • Museumsstrukturen i Agder - Veien videre for Iveland kommune 
 • Referatsaker

Saksdokumenter

Formannskapet samles tirsdag 12. oktober kl. 08.30, og har følgende saker til behandling:

 • 2. tertialrapport 2021
 • Hovedplan vei og veinormal
 • Kjøle- synings- og seremonirom
 • Kvalifisert for framtida - høringsutkast
 • Høringssvar tilskudd frivilligsentraler
 • Museumsstrukturen i Agder - Veien videre for Iveland kommune
 • Referatsaker

Saksdokumenter

Klagenemnda samles tirsdag 12. oktober kl. 09.00, og har følgende sak til behandling:

 • Klage på avslått søknad om tilskudd til bygging av ny bolig

Saksdokumenter 

Kontaktinformasjon