Tjenesteutvalget samles onsdag 30. august kl. 18.00, og har følgende saker til behandling:

  • Fastsettelse av forskrift om jakt og fangst av bever i Iveland kommune
  • Avklaring av retningslinjer for opptak i barnehagene i Iveland
  • Skoleruta 18/19 og 19/20
  • Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og byggegrense mot vassdrag, gnr. 63 bnr. 41
  • Tildeling av kulturmidler
  • Tildeling av kulturstipend
  • Søknad om arealoverføring fra gnr. 14 bnr. 16 til gnr. 14 bnr. 47. Dispensasjonssak.
  • Referatsaker

Drøftingssak: Eventuell oppstart av regulering – Iveland gård boligfelt

Formannskapet samles tirsdag 5. september kl. 09.00, og har følgende saker til behandling:

  • Ny politisk og administrativ styringsmodell for Knutepunkt Sørlandet/ Region Kristiansand
  • Leieavtale for Vatnestrøm gamle barnehage

Saksdokumentene finner du i tilknytning til denne saken.