Tjenesteutvalget samles på kommunehuset onsdag 15. mars kl. 18.00 og har følgende saker til behandling:

 • Retningslinjer for næringstiltak i skogbruket, revisjon
 • Kommunale målsetninger for forvaltning av hjortevilt i Iveland kommune - revisjon
 • Kulturmidlene - nye retningslinjer
 • Søknad om oppretting av grunneiendom, gnr 31 bnr 1. Dispensasjonssak.
 • Detaljregulering Vatnestrøm Industriområde; høring og offentlig ettersyn av planforslag.
 • Ny organisasjonsmodell for Iveland kommune
 • Referatsaker

Saker til drøfting:

 1.  Vedtekter og retningslinjer for opptak i barnehagene i Iveland
 2.  Retningslinjer for skolebytte i Iveland
 3.  Evaluering av Moonlight
 4.  Videre arbeid med reguleringsplan for Birketveit


Formannskapet samles på kommunehuset tirsdag 21. mars kl. 10.30 (merk tiden) og har følgende saker til behandling:

 • Ny organisasjonsmodell for Iveland kommune
 • Referatsaker

Saksdokumentene finner du i tilknytning til denne saken.