Formannskapet samles tirsdag 31. januar kl. 09.00, og har følgende saker til behandling:

  • Gebyrregulativ forvaltning 2017 
  • Sidespor til Vatnestrøm industriområde - Sidesporavtaler med Bane NOR
  • Revidert Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014-2020.
  • Vedtekter for Iveland barnehage
  • Debatthefte - KS spør. KS-strategikonferanse
  • Tilskuddsordning mot barnefattigdom
  • Referatsaker

Saksdokumentene er tilgjengelig i tilknytning til denne saken.