Tjenesteutvalget samles på kommunehuset onsdag 12. oktober kl. 18.00, og har følgende saker til behandling:

 • Kulturmidler 2016
 • Oversikt over folkehelse 2016
 • Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017-2020, offentlig ettersyn
 • Sommervedlikehold av private veier - evaluering av regler for refusjon
 • Søknad om konsesjon, gnr. 21, bnr. 4. Søker: Ellen Margrethe og Tommy Skagestad
 • Søknad om konsesjon, gnr. 28, bnr. 13 og 14. Søker: Finn Tore Homme
 • Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 28, bnr 33. Søkere Jostein Mykjåland og Gina Sagestuen
 • Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 28, bnr 34. Søkere Terje og Karianne Møkjåland
 • Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 28, bnr 35. Søkere John Thomas Homme og Unni Helgesen
 • Søknad om deling av grunneiendom, gnr 22 bnr 1. Dispensasjonssak
 • Referatsaker

Formannskapet samles på kommunehuset tirsdag 18. oktober kl. 09.00, og har følgende saker til behandling:

PS 28/16 Oversikt over folkehelse 2016
PS 29/16 Referatsaker

Befaring på Iveland bygdeheim og Iveland skole.

Det blir informasjon og drøfting av følgende saker:

 1. Prostidiakonstilling
 2. Arbeidet med mulig fellesledelse ved barnehagene i Iveland kommune
 3. Faktureringspraksis i kommunen
 4. Statsbudsjettet 2017
 5. Oppsummering og evaluering av budsjettsamlingen med kommunestyret
 6. Endinger i organiseringen og rutinene ifm innføring av nytt økonomisystem – VISMA
 7. Høringer

 
Saksdokumentene er tilgjengelig i tilknytning til denne saken.