Tjenesteutvalget samles til nytt møte onsdag 31. august kl. 18.00
Sakslista ser slik ut:

  • Kulturstipend til ungdom 2016
  • Kulturprisen 2016
  • Rapport Kvalifisert for framtida 2016
  • Referatsaker

Utvalget drøfter budsjett 2017 / økonomiplan 2017-2020.

Formannskapet samles tirsdag 6. september kl. 09.00.
Sakslista ser slik ut:

  • Prinsippvedtak for bompengefinansiering av Bymiljøavtalen
  • Politisk sak, søknad om bruk av folkehelsemidler.
  • Referatsaker

Møtet starter med en orientering fra ATP-utvalget.

Saksdokumentene er tilgjengelig på våre hjemmesider og i link til denne saken.