Levekårsutvalget samles tirsdag 18. november kl. 18.00, og har følgende saker til behandling:

 • Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014-2020
 • Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015
 • Regulering av investeringer/drift i årsbudsjett 2014
 • Høringsuttalelse Pasienters reiseutgifter ( pasienttransport)
 • Prioritering av spillemiddelsøknad
 • Søknad fra Kirkenes SOS
 • Referatsaker

Fire ungdom som har utmerket seg innen kulturområdet er invitert til en liten markering kl. 18.00.

Teknisk utvalg samles onsdag 19. november kl. 19.00, og har følgende saker til behandling:

 • Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten
 • Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014-2020
 • Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015
 • Regulering av investeringer/drift i årsbudsjett 2014
 • Setesdal brannvesen - Inndekning av merforbruk i 2014
 • Fritak for hytterenovasjon gnr 63, bnr 87
 • Referatsaker

Formannskapet samles tirsdag 25. november kl. 09.00, og har følgende saker til behandling:

 • Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014-2020
 • Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015
 • Regulering av investeringer/drift i årsbudsjett 2014
 • Setesdal brannvesen - Inndekning av merforbruk i 2014
 • Veiledende retningslinjer for opptreden i sosiale medier
 • Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Det er formannskapet som fremmer innstilling til kommunestyret i saken om budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Innstillingen vil legges ut til offentlig ettersyn i to uker før kommunestyret behandler saken torsdag 11. desember.
I høyre kolonne har vi lagt ut tre pdf-dokumenter som gir noe mer grunnlag for budsjettdiskusjonen.