Levekårsutvalget samles tirsdag 21. oktober kl. 18.00, og har en sak til behandling:
- Godkjenning av Vatnestrøm Oppvekstsenter - barnehagedelen

Teknisk utvalg samles onsdag 22. oktober kl. 19.00, og har 7 saker til behandling:

  • Søknad om konsesjon gnr. 20, bnr. 7,10,11,13,21,32
  • Fradeling av tomt til bolig - Gnr. 36, bnr. 5. Dispensasjonssak.
  • Søknad om tillatelse til tiltak, med dispensasjon for byggegrense, og tillatt bebygd areal på gnr. 33, bnr. 61.
  • Justeringsavtaler - overføring av justeringsrett/-plikt etter merverdiavgiftsloven
  • Søknad om tilskudd til ferdigstillelse av ny trasè - Møkjålandsvegen
  • Fritak for hytterenovasjon
  • Referatsaker

Formannskapet samles onsdag 29. oktober kl. 10.00, og har tre saker til behandling:

  • Justeringsavtaler - overføring av justeringsrett/-plikt etter merverdiavgiftsloven
  • Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen
  • Referatsaker

Det vil bli befaring til Skaiå barnehage, Iveland skole og Iveland bygdeheim i forbindelse med utbyggingsplaner.