Levekårsutvalget samles på kommunehuset tirsdag 16. september kl. 18.00, og har følgende saker til behandling:

 • Rapportering per 2. Tertial 2014
 • Innkjøp av utstyr til bibliotek
 • Interkommunalt samarbeid mellom kommunene Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla. Barneverntjeneste og PPT.
 • Samfunnsdelen av kommuneplanen - endelig vedtak 

Teknisk utvalg samles på kommunehuset onsdag 17. august kl. 19.00, og har følgende saker til behandling:

 • Søknad om konsesjon på gnr. 3, bnr. 20
 • Søknad om oppretting av to grunneiendommer fritidsformål gnr. 63 bnr 16.
 • Oppretting av ny grunneigedom gnr. 1, bnr. 2. Klage på vedtak i Teknisk utvalg 20.08.14.
 • Rapportering per 2. Tertial 2014
 • Samfunnsdelen av kommuneplanen - endelig vedtak
 • Referatsaker

Formannskapet samles på kommunehuset tirsdag 23. september kl. 09.00, og har følgende saker til behandling:

 • Strategisk kompetanseplan
 • Endring og omstilling
 • Rullering personalpolitiske retningslinjer
 • Rapportering per 2. Tertial 2014
 • Innkjøp av utstyr til bibliotek
 • Interkommunalt samarbeid mellom kommunene Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla. Barneverntjeneste og PPT.
 • Samfunnsdelen av kommuneplanen - endelig vedtak