Friluftsliv, idrett og frivillighet

Kommunestyret vedtok i møte 17. juni 2021 å legge ut denne planen til høring / offentlig ettersyn frem til 15. september. Vi håper og tror at mange vil ta seg tid til å lese dette dokumentet og melde inn sine tanker og ideer innen tidsfristen. Planen vil bli lagt frem for endelig politisk behandling høsten 2021. 

Planen er på kun 8 sider og er bygget opp slik:

 • 1. Forord
 • 2. Resultatvurdering av forrige plan (hvilke anlegg har vi bygget)
 • 3. Sammenheng mellom kommunale planer
 • 4. Folkehelse
 • 5. Friluftsliv
 • 6. Utvikling og statusbeskrivelse
 • 7. Målsettinger
 •     7.1: Strategier
 • 8. Handlingsprogram
 •     8.1: Handlingsprogram idrett og friluftsliv 2022-2025
 •     8.2: Langsiktig uprioriterte tiltak 2022-2033
 •     8.3: Behovsanalyse
 •     8.4: Driftsutgifter

I kapittel 8 finner du de foreløpige prioriteringene og satsingsområdene. Det er i hovedsak dette man ønsker innspill på, i tillegg til evt endringer av strategier j.fr kap 7.1.

Les planen her (pdf) og meld inn dine innspill her. Fristen for å komme med innspill er 15. september.

Kontaktinformasjon