Folkehelseplan

Bakgrunnen for planarbeidet:
Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader, og utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse.
Arbeidet retter seg mot befolkningen eller deler av befolkningen og ikke mot enkeltindivider med identifisert risiko. 

Kommunestyret vedtok den 13. desember 2018 handlingsplanen for 2019, samt å starte opp med planarbeidet fra 2020 og frem mot 2023.

 

Aktuelle dokument / høringsuttalelse

Kommunestyret vedtok den 13. desember 2018 våre satsingsområder for 2019, samt å starte opp med planarbeidet for perioden 2020-2023. Det er mulig å komme med innspill til planprogrammet for perioden 2020-2023. Benytt evt vårt elektroniske skjema.


Aktuelle dokument:

Kontaktinformasjon