Litt om foretillingen

I stykket blir vi med på en reise i Annes kamp for å beskytte sitt liv i en virkelighet som består av krenking og fornedrelse. Den lille kroppen, synsinntrykkene, hørselen, smerten, alt tilhører det vonde. Den navnløse smerten og frykten var uhåndterlig. For å slippe fornedrelsene i opptakten til overgrepene, legger hun seg til slutt bare inntil sin overgriper. På denne måten går mestring, skyld og skam hånd i hånd.
Gradvis oppdager Anne at det vonde på en måte har blitt det trygge for henne. Hun bygger stadig et tykkere skall for å verne seg; hennes eget jeg og hennes egen verdi. Samtidig er hun desperat etter nærhet. Men hun har en vilje og ser et håp. Søsteren Tonje og naboen Maja får stor betydning for Annes reise i håpet og viljen til å overleve.
Forestillingen skal synliggjøre hvor lite det skal til fra et medmenneske for å kunne være til hjelp for personer som er utsatt for omsorgssvikt og overgrep. Stykket skal vise at det finnes håp og hvor viktig det er at medmennesker tør å bry seg, se og være der.

Ada Sofie Austegard fra Stine-Sofie stiftelsen vil knytte noen tanker til forestillingen etter pausen.

Elever fra 8. klasse ved Iveland skole vil i pausen selge kaker og kaffe til inntekt for sin Polentur i 2020.

Stykket er skrevet av Åse B Buås Vetrhus og Kai Erland. Yvonne Landås synger.

Iveland kommune har i 2017 bevilget kr. 15.000,- til denne forestillingen. En av forutsetningene bak tilskuddet var at forestillingen skulle vises i Iveland. 

Gratis inngang

Tilknyttede elementer / linker

Kontaktinformasjon