Informasjon om tilbudet

Det er inngått en avtale mellom Vennesla og Iveland kommuner vedr piano undervisning. Tilbud rettes mot barn og ungdom i grunnskolen. Det er nå klart at vi har nok søkere til å starte opp dette tilbudet. Vi har utsatt søknadsfristen til onsdag 26. desember kl. 23.59. Oppstarten blir torsdag 10. januar. I søknadsskjemaet er det mulig å skrive opp ønske om annet instrument, men piano vil bli prioritert.

Undervisningen vil foregå på Iveland skole hver torsdag fra kl. 14.20, og den følger skoleruta. Egenbetalingen for våren 2019 vil være omlag kr. 1.400,-.

Informasjon om tilbudet (pdf) 

Vår nye lærer Vidar Bø

Vidar Bø arbeider for tiden i Vennesla kulturskole og på Kristiansand Katedralskole Gimle, og har spilleoppdrag utenom dette. Han har lite formell utdannelse innen musikk (5 år piano privat som barn), men har realkompetanse gjennom mange år som musiker. Er utdannet lærer.
Gjennom 20 år i Vennesla har han undervist fortrinnsvis i piano, men har i dag også tilbud til band (el‐bass, el‐gitar og trommer).

Pianoundervisningen baserer seg på klassiske prinsipper på anslag, sittestilling, og dynamikk, og han knytter ikke undervisningen til en spesiell notebok. Vidar Bø skriver en del stoff tilpasset den enkelte til øving og fremføring.

Kontaktinformasjon: