Det er Peter Løvaas som har tatt over innsamlingen. Overgangen fra RenoNorden til Peter Løvaas har skjedd uten ulempe for abonnentene, noe Setesdal Miljø & Gjenvinning er veldig fornøyd med. 
Det er inngått en kontrakt på 18 måneder med opsjon på ytterligere 6 måneder med selskapet. 
Setesdal Miljø & Gjenvinning tar sikte på å snarest lyse ut nytt anbud på innsamling av avfallet.

--------------------------------------

Informasjon fra 19. september 2017:
Det betyr at RenoNorden ikke lengre samler inn avfallet i Iveland / Setesdal. Setesdal Miljø & gjenvinning IKS har vært forberedt på at dette kunne skje og har derfor tidligere i sommer lyst ut et eget anbud, for å ivareta innhenting av avfall fra innbyggerne. Vi vil gjøre alt vi kan for at situasjonen som har oppstått blir til minst mulig ulempe for våre abonnenter. Vi har inntil videre klart å få bilene til å kjøre som vanlig og vi jobber på spreng for å skaffe nok biler og mannskap til å ta hånd om innsamlingen fremover.
Foreløpig går alt som normalt, men det kan endre seg fra dag til dag. Dersom det skulle bli stopp eller forsinkelser i innsamlingen av avfallet vil det bli lagt info ut på våre hjemmesider i tillegg til nettsiden til Setesdal Miljø & Gjenvinning. Det vil også være mulig å bli informert via sms på mobiltelefon.

Setesdal Miljø & Gjenvinning håper på forståelse for situasjonen som har oppstått og eventuelle forsinkelser i innhenting av avfallet, og ber dere følge med på aktuelle hjemmesider. Vi ber dere samtidig om ikke å rette henvendelse til kommunen eller selskapet da vi vil informere fortløpende ved eventuelle endring i situasjonen.