Partiprogrammene er lagt ut i høyre kolonne samt vår hovedside om "Kommunevalget 2015".

Vi ønsker dere alle et godt valg!