Ved Grovane stasjon har man nå sluttført arbeidet og det er merket opp ca 20 parkeringsplasser for biler. Rutebussen til Vennesla / Kristiansand stopper like ved anlegget. Dersom man skal til byen kan man benytte de gode ordningene som allerede gjelder for Kristiansandsregionen, ved blant annet å kjøpe et fleksikort med 20 klipp for kr. 430,-. Bidra gjerne til et lokalt miljøtiltak! Sannsynligheten for at man også sparer litt penger er svært gode.

Ved Kilefjorden camping (Hodne kryss) er det plass til omlag 10 biler. Bussen stopper like ved anlegget. Billettprisen mellom Kilefjorden og Kristiansand er noe høyere enn mellom Grovane stasjon og Kristiansand.

Rutetidene finner man på Agder kollektivtrafikk sine nettsider og i tilknytning til denne artikkelen.