Vi følger traseen som i dag er delvis gjengrodd. Det blir informasjon om lokalhistorie og gamle driftsformer i jord- og skogbruk.
Turen er beregnet for voksne og er ca 5 km og går i delvis skogsterreng med innslag av noe myr. Kartet viser sånn omtrent hvor turen vil gå. 

Fremmøte og avreise fra Grosås kl. 11.00. Grosås ligger ca 3 km vest for kommunesenteret Birketveit, alternativt 5 km øst for Kilefjorden camping.
Naturlos blir Osmund Gaudestad.

Ferdselsvei_05.06.17