Informasjon

Søndag 6. mai var det festdag i Iveland da ny-presten vår, Fredrik Netland, ble ordinert. Det er ikke ofte at vi får oppleve dette i Iveland. Den ærverdige kirka var fylt med bygdefolk, familie og venner. En drøm av aldersblanding, minst fire generasjoner! Gudstjenesten var fylt av glede, forventing og andektighet.  

Etter festgudstjenesten var det samling for alle, deilig mat og drikke og mange gode ord til den nye soknepresten. Vi ser fram til mange flotte år med Fredrik Netland som prest i Iveland.

Ny prest - ordinasjon
Ny-prest-alle
Forbedene fremme f.v: Anne Birgit Netland (kone), Stein Reinertsen (biskop), Fredrik Netland og Svein Olav Netland (far).
Bak f.v.: Gunnar Ellingsen (prost), Kenneth Kristensen (venn), Kjell Øina (menighetsrådsformann) og Andreas Eidem (venn)

Tekst og foto: Heidi M Øina
 

Kontaktinformasjon og link