Ordførerens oppgaver

Ordfører Terje Møkjåland ble valgt til ny ordfører mandag 27. september 2021, etter at tidligere ordfører Gro-Anita Mykjåland har blitt valgt inn som ny stortingsrepresentant.

Ordføreren velges av kommunestyret for fire år og leder møtene i kommunestyret og formannskap. Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og ordføreren er også kommunens rettslige representant. Ordførerens viktigste oppgave er å lede møtene i kommunestyret og formannskapet, der de folkevalgte tar beslutninger i fellesskap.
I det daglige har ordføreren, på vegne av de folkevalgte, tett kontakt med rådmannen, som er kommunens administrative leder. Ordføreren representerer også kommunen ved offisielle besøk, har kontakt med innbyggere, foreninger og næringsliv og er ofte kommunens ansikt utad.

Ordføreren har møte- og talerett i alle folkevalgte organer, men ikke stemmerett hvis han ikke er valgt medlem.

Berit Hauan er varaordfører i Iveland kommune. Hun representerer Senterpartiet.

Tilknytta elementer / linker

Kontaktinformasjon