Vi har lagt inn en link til saken som sto publisert på fvn.no 29. mai.