I det nye året skal raushet stå sentralt

Året 2019 er på sitt siste døgn og det er tid for å skrive en liten nyttårshilsen. I år kommer den fra Mombasa. Jentene og jeg reiste til Kenya 1. juledag sammen med gode venner for å oppleve litt av Kenya, nærmere bestemt Nairobi og Mombasa. Vi har blant annet besøkt Kibera-slummen der det bor over 1 million mennesker og Matare-slummen der det bor nærmere 800 000 mennesker. Vi har besøkt  prosjekter der Cemo-care fra Kristiansand med flere er involvert i slumområdene. Det satte sterke spor. Den enorme fattigdommen som menneskene lever i er vondt å se og vanskelig å fatte. Vi ble godt kjent med Ken, David og Martin som alle har vokst opp i Kenyas slumområder og de delte sterke historier med oss om hvordan deres oppvekst var. De er i dag alle tre engasjert i prosjekter for å bedre livet for mennesker som bor i slumområdene. Og det er kanskje vanskelig å oppsummere med få ord hva som var avgjørende for at de klarte å skape seg og sin familie et bedre liv, men en ting som gikk igjen var at noen hadde sett dem, gitt dem muligheter og troen på seg selv. De opplevde mestring.

Og dette er et språk som vi alle forstår, en følelse som vi alle kan kjenne oss igjen i. Det å bli sett og satt pris på. Det å kjenne på følelsen av mestring gjør noe med oss alle, uansett hvilken verdensdel vi befinner oss i.

I dagens samfunn omgis vi av til tider mye negativt innhold, både i tradisjonelle og sosiale medier. Til tider går jeg lei av både Facebook og andre medier når det blir for mye negativt. Så ett av mine ønsker for 2020 er at vi også skal bli flinkere til å løfte frem alt det positive som skjer rundt oss. Løfte frem alle ildsjelene som gjør så mye for så mange og på den måten få en bedre balanse mellom positive og negative oppslag. Jeg tror vi trenger det.

Og skal vi lykkes med det, ja så må vi være rause.  Rause nok til å se alle ildsjelene, rause nok til å se hverandre og verdsette de rundt oss. Så jeg tenker at mitt ord for 2020 skal være raushet.

Jeg ønsker å takke dere alle for 2019 og så ser jeg frem til et godt, innholdsrikt og raust 2020!

Beste hilsen
Gro-Anita

Kontaktinformasjon