Vennesla og Iveland har hatt felles barnevern siden 2009. Det nye er at også Evje og Hornnes kommune deltar i samarbeidet, og at en også samarbeider om PPT. Når det gjelder barnevern vil dette ikke bety vesentlige endringer for brukere av tjenesten.

For brukere av PPT-tjenesten vil det bety noe endring av rutiner, og at en får ny saksbehandler. Det arbeides for å gjøre overgangen best mulig for den enkelte. Aktive brukere blir kontaktet direkte. Oppvekstkontoret, skoler og barnehager er i gang med planlegging for å lage gode rutiner, også på systemnivå.

Vi har tro på at større fagmiljø og bedre mulighet for tverrfaglig samarbeid vil ha positiv virkning for oppvekst i Iveland kommune, og ønsker velkommen til nye medarbeidere!