Du vil komme frem til legevakten der du oppholder deg uansett hvor i Norge du ringer fra. Nummeret er gratis og fungerer både fra fasttelefon og mobil.

Det blir ingen endring i oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt. Legevakten skal kun benyttes til øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege. Det gamle nummeret til legevakta i Vennesla (381-56666) vil fortsatt være operativt, men med tiden vil de lokale legevaktsnummerne forsvinne.

Telefonen til legevakten er åpen hele døgnet. Det er vanligvis best å ringe på forhånd for å få en vurdering av situasjonen og tilbud om relevant hjelp.

Hvem skal du ringe når du trenger legehjelp?

  • Fastlegen din - i åpningstiden
  • Legevakt 116117 - når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
  • 113 - når det er akutt og står om liv