Saksliste - saksdokumenter - link

Menighetsrådet har følgende saker til behandling denne kvelden:

  • Referatsaker
  • Evaluering av gudstjenester  
  • Gudstjenesteplan vår
  • Budsjett 2019  og økonomiplan 2019-2022
  • Utleiepriser/ stell av grav
  • Pilotprosjekt givertjeneste
  • Valg 2019
  • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf) 
Les mer om menighetsrådet

Kontaktinformasjon