Kirkeverge Adina Skaiaa har ført opp seks saker på sakslista denne kvelden.
Valg av nytt menighetsråd i 2015 er en av sakene som skal diskuteres.

Vi "pynter" på saken med et bilde av årets konfirmanter!