Konstituering i oktober / november

Resultatet fra kirkevalget har gitt oss følgende menighetsråd: 

  • Kjell Øina
  • Dag Øyvind Hauge
  • Solfrid Gautestad Amundsen
  • Solfrid Fossli
  • Sig Tove Aasen
  • Hallvard Katerås Haraldseid
Varamedlem:
  1. Bente Kristin Øina
  2. Evelyn Cathinka Molle Honnemyr
  3. Signe Lill Risnes
  4. Tone Karoline Solberg

Oppslutningen i menighetsrådsvalget var på 23%. 
Det nye menighetsrådet velger leder og nestleder i sitt første møte i oktober / november måned.

Kontaktinformasjon