Dagens menighetsråd innleder kvelden med møte kl. 19.00, mens nye medlemmer tar til en time senere.
Sakslistene finner du i høyre kolonne og på vår fellesside om menighetsrådet.

Det nye menighetsrådet tar formelt til 1. november 2015.