Følgende personer ble valgt inn i det nye menighetsrådet i Iveland:

Medlemmer:

  • Kjell Øina
  • Solfrid Fossli
  • Irene Tveit
  • Olaf Engestøl sr

Varamedlemmer: Tellef Eieland, May Britt Topland, Audhild Bærheim, Sidsel Frafjord og Øystein Solli.

Valgprosenten var på 24,58%.
Menighetsrådet konstituerer seg på første møte.