Program for kvelden

  • Unni Skadsem fra Norges bygdekvinnelag kommer og holder foredrag om bygdekvinnelaget
  • Gunhild Tømmerås forteller om «Min barndom med bygdekvinnelaget», og synger jentestev
  • Turid Skaar Greibrokk fra fylkesstyret forteller om «Mine 40 år med bygdekvinnelaget»

Liten utlodning. Mat og kaffe / te.
Hjertelig velkommen til alle yngre og eldre, spesielt velkommen til tidligere medlemmer. Vi ser fram til en flott kveld sammen med dere!

Kontaktinformasjon