Det nye kommunestyret hadde omlag 25 saker til behandling, i hovedsak valg av representanter til politiske utvalg samt styrer, råd og utvalg. Nytt formannskap, tjenesteutvalg og kontrollutvalg ble blant annet banket gjennom av ordfører Gro-Anita Mykjåland.
Tjenesteutvalget erstatter det tidligere levekårsutvalget og teknisk utvalg.

Våre hjemmesider er oppdatert etter gårsdagens valg.