Positivt med ny sokneprest

I følge de siste Kostra-tallene er nå kun 69% av innbyggerne i Iveland medlem av Den norske kirke. Tallet har blitt redusert de siste årene. I Kostra-gruppe 5 som Iveland er en del av (små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter (45 kommuner)) er i gjennomsnittet 81,5% medlem av Den norske kirke, mens antall medlemmer i landet som helhet er 72,9%. Videre viser statistikken at antall besøkende på gudstjenestene i Iveland kirke stadig går noe ned, selv om 2018 tallene viste en liten vekst. 

Menighetsrådet har diskutert denne saken over lengre tid, og et tiltak var å ansette en ny karismatisk og sprudlende sokneprest. Fredrik Netland ble ansatt i mai 2018, og statistikken viser at menighetsrådet så langt har lykkes, ved at antall besøkende på gudstjenestene økte i gjennomsnitt med tre personer i 2018 i forhold til året før.

Dette er en gledelig utvikling, men det store løftet får vi først til høsten når vi åpner det nye kapellet i Vatnestrøm sentrum, uttaler den karismatiske og joviale soknepresten Fredrik Netland.

Kapell-2019_ordf-prest_1500x2000
Ordfører Gro-Anita Mykjåland og sokneprest Fredrik Netland foran Iveland kirke. Snart får vi et nytt kirkebygg på Vatnestrøm, og man forventer økt entusiasme for kristent arbeid i alle deler av kommunen.
Klikk på bilde for større versjon. Foto: Ella Mykjåland
 

Ferdigbygd kapell fra Tyskland

Iveland kommune og Iveland menighetsråd har gjennom flere år samarbeidet om dette prosjektet som i korte trekk går ut på at nytt kapell plasseres like ved Vatnestrøm Kro & Motell. Området har allerede nok parkeringsplasser. Kommunen sitt bidrag er ny gang- og sykkelvei fra riksvei 405 og inn til Bakkane / Vatnestrøm oppvekstsenter / Heimreneskilen. I følge den nye trafikksikkerhetsplanen har et prioritert tiltak vært: "En trygg adkomst for store og små til det nye kapellet på Vatnestrøm" (sitat).

Ordfører Gro-Anita Mykjåland lovpriser det gode samarbeidet med Iveland menighetsråd og Vatnestrøm grendelag, og uttaler følgende:

Det er viktig å få på plass aktiviteter og gode møteplasser på Vatnestrøm. Det har vært jevnlige møter mellom kommunen og Vatnestrøm grendelag for å finne frem til gode tiltak. I denne saken har vi samarbeidet tett med menighetsrådet, og vi håper at det nye kapellet kan gi rom for mye godt kristent arbeid i tiden fremover. 

Gamle Varhaug kirkePrisen på kapellet vil ligge på ca 1,5 mill kr og det kommer som "byggesett" fra Tyskland. Bygget vil bli seende ut som gamle Varhaug kirke på Jæren (bildet), og ha en kapasistet på inntil 30 personer. 
I forrige uke fikk menighetsrådet den endelige beskjeden om at kapellet vil bli levert medio oktober 2019. 

Sokneprest Fredrik Netland og ordfører Gro-Anita Mykjåland forventer nå at medlemstallet i Den norske kirke og antall besøkende på gudstjenestene i Iveland totalt sett vil vise en positiv utvikling.

Klikk på bildet for større versjon
Foto: Kjell Magne Ellingsen

Kontaktinformasjon