Bjørnehatten boligfelt med tomtepriser

Tomtene er nå grovplanert og byggeklare. Gjenstående arbeid er montering av gatelys og asfaltering av veier, som ventes ferdigstilt i løpet av våren. Bildene under viser hele boligområdet. Vi har satt på de fleste av tomteprisene som kommunestyret vedtok i går formiddag. Klikk på bildene for større versjon.

Bjørnehatten øvre tomtepriser
Bjørnehatten mot nord
Bjørnehatten søndre tomtepriser
Bjørnehatten mot sør
Bjørnehatten området kart

Bjørnehatten boligfelt ligger sentralt plassert på Skaiå, tre steinkast fra Skaiå barnehage (nye lokaler august 2021), 100 meter fra butikk og 200 meter fra en fin badeplass. 

Bjørnehatten området panorama

Kommunestyret sitt vedtak

Kommunestyret vedtok følgende torsdag 15. april (sak 11/21):

1. Kommunestyret fastsetter priser for 13 boligtomter i Bjørnehatten boligfelt som fremgår av saksutredningen med tillegg for utgifter til oppmåling, vann og avløps tilkobling etter gjeldene satser
2. Tomtene 1,3 og 5 kan deles og selges separate som 2- manns bolig eller enebolig
3. Tomtepriser og gebyrer vurderes og justeres årlig i forbindelse med budsjett og økonomiplanarbeidet

Skissen under viser de ulike tomtene, størrelse på tomtene samt tomtepris (klikk på skissen for større versjon)

Bjørnehatten området kart

Kontaktinformasjon