Ønsker økt aktivitet og flere arrangement

Kommunestyret vedtok i desember å sette av kr. 100.000,- til frivilligheten inneværende år. Det er satt av kr. 70.000,- til arrangement og økt aktivitet i kommunen der kommunen kan dekke inntil 60% av kostnadene. Retningslinjer ble vedtatt 9. februar. Det er videre satt av kr. 30.000,- til kompetanseheving for økt motivasjon blant ledere og lagledere i frivillige foreninger.

Formålet med tilskuddsordningen for arrangement og økt aktivitet er som følger:

  1. … å skape økt aktivitet i lokalsamfunnet
  2. … å gi et økonomisk grunnlag til å arrangere flere arrangement og tilstelninger
  3. … å bidra til et levende lokalsamfunn med trivsel på tvers av generasjoner

Søknader kan sendes inn fortløpende og de blir behandlet av tjenesteutvalget.

Kontaktinformasjon