Ny ordning for perioden 2019-2023

Ny kommunelov §5-12 med tilhørende forskrift tilsier at alle norske kommuner skal ha et ungdomsråd, et eldreråd og et råd for personer med funksjonsnedsettelse. Det er mulig å slå sammen eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse. I Iveland kommune tenker vi dette er en god løsning.
Les mer om de to kommunale rådene i avsnittene under. 

Vi ønsker kandidater til de to rådene. Du må gjerne kontakte noen du mener bør være med og oppfordre de til å melde sin interesse. Vær frimodig å meld gjerne inn ditt eget kandidatur! Innmelding skjer til leder av valgnemnda, Berit Hauan, innen 5. desember.

Kommunestyret vil etter planen vedta reglement for begge rådene samt oppnevne representanter i møte torsdag 12. desember.

Ungdomsråd

I kommunelovens §5-12 står det blant annet:

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil to år.
Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

I Iveland kommune tenker man seg følgende:
a) Ungdomsrådet velges for to år
b) Ungdomsrådet består av fem representanter mellom 13-19 år
c) Det utbetales møte- og kjøregodtgjørelse
d) Rådmannens stab vil ha sekretærfunksjonen 

Dersom dette høres interesant ut, kan man melde sin interesse til leder av valgnemnda, Berit Hauan, innen 5. desember. 

Kommunestyret vedtar reglement og oppnevner representanter til ungdomsrådet torsdag 12. desember.

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

I kommunelovens §5-12 står det blant annet:

Eldrerådet og Råd for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.

I Iveland kommune tenker man seg følgende:
a) De to rådene slås sammen og blir "Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse"
b) Rådet velges for to år
c) Det utbetales møte- og kjøregodtgjørelse
d) Rådmannens stab vil ha sekretærfunksjonen 

Dersom dette høres interesant ut, kan man melde sin interesse til leder av valgnemnda, Berit Hauan, innen 5. desember. 

Kommunestyret vedtar reglement og oppnevner representanter til Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse torsdag 12. desember.

Kontaktinformasjon

  • Meld inn din interesse til leder av valgnemnda, Berit Hauan, 951 32 351
  • Spørsmål vedr ungdomsråd, Finn Terje Uberg, 901 17 842
  • Spørsmål vedr rådene for personer med funksjonsnedsettelse, Lars Ivar Gjørv, 900 63 998