Iveland bygdeheim skal renoveres og bygges om slik at det tilfredsstiller fremtidens behov. Nytt navn blir Iveland Bo- og omsorgssenter. Arbeidet ventes ferdig høsten 2016. Videre bygger vi ny ungdomsskole. Denne skal, sammen med en opprusting av eksisterende bygningsmasse stå ferdig innen august 2016.

Begge prosjektene er omtalt med bilder og skisser på siden "Utbyggingsprosjekt" som du finner under "Planer". 

På våre flickr sider kan du følge begge prosjektene med oppdaterte bilder 3-4 ganger per måned.