Den løsningen kommunene nå går videre med er «Kommunekart», som både finnes som app til nettbrett og mobil samt i web-versjon. Versjonen man benytter har en rekke muligheter. Vi nevner bl.a.: 

  • Målestokk rett utskrift, med mulighet for utskrift til pdf
  • Flere kartlag 
  • Opplysninger om eiendom (gnr/bnr), byggnr, høydetall på høydekoter ved å trykke i kartet og velge «mer info» 
  • Lenke til andre løsninger som f.eks eiendom, «Gårdskart på nett» og «Gammel grunnbok» (trykk på eiendom og velg «mer info»)
  • For planer ligger det lenke til planinnsyn der man kan hente ut dokument som f.eks plankart samt se saksgangen for pågående planer
  • Tegneforklaring
  • Det er lagt inn aktsomhetskart fra NVE for jord- og flomskred, snøskred og steinsprang
  • Riksantikvarens fornminnekart

Dei ulike kartlagene kan man se ved å trykke på pilen ved siden av kommunevåpen og kommunenavn.

Vi har oppdatert hurtiglinkene på våre hjemmesider til den nye kartløsningen, samt egen link i tilknytning til denne artikkelen.