Folkefest på Vatnestrøm

Ordfører Gro-Anita Mykjåland var konferansier da 300 meter gang- og sykkelvei ble åpnet på Vatnestrøm i forrige uke. Omlag 80 store og små deltok på folkefesten.
De som koste seg mest, var nok de rundt 10 barna som stilte med sykkel og hjelm for å være de første til å ta i bruk gang- og sykkelveien. I tillegg fikk de boller og marsipankake.
Men også de voksne koste seg, i oppholdsvær med kaffe, vann og kake. Værgudene hadde klokelig latt det være noen timer med opphold mellom to regnvær. 

Ordfører Gro-Anita Mykjåland var konferansier for sine sambygdinger og fremmøtte fra Statens vegvesen, entreprenøren, Aust-Agder fylkeskommune og ATP-samarbeidet. En stolt ordfører vektla hvor viktig det er å videreutvikle tilbudet til befolkningen i kommunen. Nå har bygda fått en trygg skolevei og en fin vei fra boligfeltet Bakkene til butikk og busstopp på fv 405.

Gang- og sykkelveien har kostet omlag 6 mill. kr.  I prosjektet er det også med et busstopp ved butikken. Det er finansiert som et spleiselag mellom ATP-samarbeidet i Kristiansandregionen og Iveland kommune. Årsaken til at prosjektet ble såpass dyrt er at veien måtte flyttes. I tillegg var grunnforholdene dårlige –  en dyp myr der ny veitrasé er lagt. Det er fylt stein for ca. 1 mill. kr. Kommunen benyttet sjansen til å legge vann og kloakk til Bakkane samtidig med at gang- og sykkelveien ble bygd. Hele prosjektet beløper seg til ca. 7 mill. kr. 

Statens vegvesen har vært byggherre for prosjektet, og entreprenør BR Uppstad har utført de fysiske arbeidene. Det gjenstår fremdeles noe arbeid ved butikken, men dette vil bli fullført i juli måned.

Iveland kommune ble med i ATP-samarbeidet i 2012, og har siden den gang mottatt omlag 7 mill. kr til ulike prosjekter, bl.a. til sidesporet på Vatnestrøm stasjon (3 millioner kroner) og den nye gang- og sykkelveien (3 millioner kroner). Men det er også gitt tilskudd til gang- og sykkelvei på Birketveit og en busstopp på Skaiå. Den årlige kontingenten for kommunen er ca 50.000,- kroner.

Det var lurt av Iveland kommune å bli med i ATP-samarbeidet, sa Bjørne Jortveit, som er rådgiver i ATP, med et glimt i øyet

Oddbjørn Kylland, i samferdsels- og miljøkomiteen i Aust-Agder fylkeskommune, understrekte i sin tale hvor viktig det er med trygge gang- og sykkelveier for barn som skal til og fra skolen.

Tekst: Bjørne Jortveit

snorklipp - barn sykler snorklipp
Folk - åpning
kake

Klikk på bildene for større versjon
 

Kontaktinformasjon