Vannstand under normalen

Agder Energi Vannkraft har i sommer fått tillatelse fra NVE til å senke vannstanden i Gåseflåfjorden under laveste regulerte vannstand. Dette skjedde  i forbindelse med større vedlikeholdsarbeider på inntaket til Iveland kraftstasjon. Lav vannstand i Gåseflåfjorden påvirker vannstanden i Kilefjorden, men her vil ikke vannstanden gå under laveste tillatte vannstand.

Man har gjennom søknad til NVE fått tillatelse til å holde vannstanden i Gåseflåfjorden inntil 2,3 meter under LRV i tiden frem til og med fredag 26. juni.

Agder Energi Vannkraft opplyser nå at vannstanden i fjorden vil normaliseres innen 25. juni.
 

Kontaktinformasjon